អ្នកប្រមាញ់ការពិត

អ្នកប្រមាញ់ការពិត
18

អ្នកប្រមាញ់ការពិត
អ្នកប្រមាញ់ការពិត IMDB 5.3

18
ភ័ស្តុតាងគ្រប់យ៉ាងនៅកន្លែងកើតហេតុនៃករណីឃាតកម្មមួយបង្ហាញថាមេធាវីគឺជាជនល្មើស។ ដោយដឹងថាគាត់ជាប់អន្ទាក់ គាត់បានរត់គេចពីច្បាប់ដើម្បីរកការពិតដោយខ្លួនឯង។ ប៉ូ...
ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ

ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ
18

ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ
ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ IMDB 7.1

18
អ្នកកំលោះ Su Hong ត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាព្រលឹងបរិសុទ្ធទី 49 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ, ហើយក៏ជាព្រលឹងបរិសុទ្ធចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ព្រះទាំងបីដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរប...
វីរុសចលាចល

វីរុសចលាចល
10

វីរុសចលាចល
វីរុសចលាចល IMDB 6.3

10
វីរុសរីករាលដាលនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើឱ្យមនុស្សមានអំពើហិង្សា។.
គុក

គុក
168

គុក
គុក IMDB 6.5

168
The Prison គឺជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលផ្តោតលើឧក្រិដ្ឋជនដែលពីមុនជាមន្រ្តីប៉ូលីស Yoo Gun (Kim Rae Won)។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់បានព្យាយាមចូលក្បែ...
1