មរតកបង្កប់ស្នេហ៍

មរតកបង្កប់ស្នេហ៍
546

មរតកបង្កប់ស្នេហ៍
មរតកបង្កប់ស្នេហ៍ IMDB 8.2

546
Kim Tan ជាបុរសអ្នកមានម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅបរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីត្រៀមទទួលជំនួញពីគ្រួសាររបស់គាត់។ គាត់បានជួបកញ្ញា Eun Sang ដែលជានារីក្រីក្រមកសហ...
អ្នកប្រមាញ់ការពិត

អ្នកប្រមាញ់ការពិត
281

អ្នកប្រមាញ់ការពិត
អ្នកប្រមាញ់ការពិត IMDB 5.3

281
ភ័ស្តុតាងគ្រប់យ៉ាងនៅកន្លែងកើតហេតុនៃករណីឃាតកម្មមួយបង្ហាញថាមេធាវីគឺជាជនល្មើស។ ដោយដឹងថាគាត់ជាប់អន្ទាក់ គាត់បានរត់គេចពីច្បាប់ដើម្បីរកការពិតដោយខ្លួនឯង។ ប៉ូ...
ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ

ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ
304

ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ
ជ្រោះមរណៈ វគ្គ 2៖ 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ IMDB 7.1

304
អ្នកកំលោះ Su Hong ត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាព្រលឹងបរិសុទ្ធទី 49 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ, ហើយក៏ជាព្រលឹងបរិសុទ្ធចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ព្រះទាំងបីដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរប...
វីរុសចលាចល

វីរុសចលាចល
183

វីរុសចលាចល
វីរុសចលាចល IMDB 6.3

183
វីរុសរីករាលដាលនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើឱ្យមនុស្សមានអំពើហិង្សា។.
គុក

គុក
1,679

គុក
គុក IMDB 6.5

1,679
The Prison គឺជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលផ្តោតលើឧក្រិដ្ឋជនដែលពីមុនជាមន្រ្តីប៉ូលីស Yoo Gun (Kim Rae Won)។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់បានព្យាយាមចូលក្បែ...
1